Vrácení a Reklamace

Vrácení

Máte možnost vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů. Proces vrácení je jednoduchý:

 1. Vyplňte formulář: Zašlete nám vracející se zboží společně s vyplněným formulářem. Ujistěte se, že zboží je nepoužité, nenavoněné a v původním obalu.
 2. Adresa pro vrácení: Zboží s formulářem zašlete zpět na následující adresu:
  Dekomark s.r.o.
  K Radotínu 492 (Velkotržnice Lipence Hala 31A, 1.patro)
  156 00 Praha-Lipence
 3. Upozorňujeme, že balík musí být doručen přímo na uvedenou adresu. Neposílejte ho na výdejní místa. Volba dopravní společnosti: Máte možnost vybrat si dopravní společnost podle vašeho výběru.
 4. Vrácení peněz: Po přijetí vracejícího se zboží provedeme kontrolu a vrátíme vám peníze na váš bankovní účet. Upozorňujeme, že platba na dobírku není možná.

Reklamace

B2C (Koncoví spotřebitelé):

Koncový spotřebitel má právo reklamovat zakoupené zboží v souladu s ustanoveními těchto Podmínek. Reklamace může být podána v případě vadného zboží nebo nesrovnalostí, které byly zjištěny po převzetí zboží. Dodavatel poskytuje záruku na zboží po dobu 24 měsíců ode dne převzetí.

Koncový spotřebitel je povinen přezkoumat zboží po dodání a neprodleně oznámit Dodavateli jakékoliv vady nebo nesrovnalosti. Reklamaci je vhodné předložit písemně.

V případě reklamace je postup následující:

Koncový spotřebitel předloží reklamaci v podobě reklamační formuláře a přiloží důkazy (např. fotografie vad nebo nesrovnalostí).
Dodavatel odpoví na reklamaci a informuje koncového spotřebitele o dalším postupu.
Pokud je reklamace oprávněná, Dodavatel přijme odpovídající opatření, například opravu vadného zboží nebo výměnu za nové zboží.
Koncový spotřebitel je povinen vrátit zboží nepoužité, nenavoněné a v původním obalu.
V případě výměny zboží je Dodavatel povinen hradit dopravu zpět na svoji adresu.

Platba za dopravu zpět na adresu Dodavatele:

V případě reklamace, pokud Dodavatel požaduje, aby koncový spotřebitel zaplatil náklady na dopravu zpět na adresu Dodavatele, taková platba by měla být řešena v souladu s platnými zákony a předpisy v oblasti ochrany spotřebitele. Je důležité zohlednit příslušné zákony a práva koncového spotřebitele týkající se reklamací a nákladů na dopravu.

B2B (Obchodní zákazníci):

Obchodní zákazník má právo reklamovat zakoupené zboží v souladu s ustanoveními těchto Podmínek. Reklamace může být podána v případě vadného zboží nebo nesrovnalostí, které byly zjištěny po převzetí zboží. Dodavatel poskytuje záruku na zboží po dobu 2 měsíců ode dne převzetí.

Obchodní zákazník je povinen přezkoumat zboží po dodání a neprodleně oznámit Dodavateli jakékoliv vady nebo nesrovnalosti. Reklamaci je vhodné předložit písemně a podepsanou oprávněným zástupcem obchodního zákazníka.

V případě reklamace je postup následující:

Obchodní zákazník předloží reklamaci v podobě reklamační formuláře a přiloží důkazy (např. fotografie vad nebo nesrovnalostí).
Dodavatel odpoví na reklamaci a informuje obchodního zákazníka o dalším postupu.
Pokud je reklamace oprávněná, Dodavatel přijme odpovídající opatření, například opravu vadného zboží nebo výměnu za nové zboží.
Obchodní zákazník je povinen vrátit zboží nepoužité, nenavoněné a v původním obalu.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

 1. Vady způsobené neodbornou instalací, použitím nekompatibilních příslušenství nebo nepovolenými úpravami zboží.
 2. Poškození zboží v důsledku nedodržení pokynů pro skladování, používání, údržbu nebo čištění uvedených v návodu k použití.
 3. Normální opotřebení zboží v důsledku běžného používání.
 4. Vady způsobené nehodou, neoprávněným použitím nebo nesprávným zacházením ze strany zákazníka.
 5. Poškození zboží v důsledku přírodních živelných událostí, například povodně, zemětřesení, požáry atd.

V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností se neváhejte obrátit na náš zákaznický servis. Jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme s procesem vrácení zboží.